• Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

    Δύο επιστήμονες από την Κρήτη στους «κορυφαίους» που επέλεξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας


     Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) επέλεξε σήμερα 312 κορυφαίους επιστήμονες στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού για τις λεγόμενες "επιχορηγήσεις εδραίωσης". Μεταξύ των 312 ειναι και δυο ερευνητές από την Κρήτη- πρόκειται για τους κ.Ιωάννη Τσαμαρτίνο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (τμήμα βιολογίας) και τον κ.Ανδρέα Ζέζα από το ΙΤΕ που διακρίθηκαν στους τομείς έρευνας που έχουν αναλάβει.

    Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εδραιώσουν τις δικές τους ομάδες και να αναπτύξουν περαιτέρω τις καλύτερες ιδέες τους. Τα σχέδια που επιλέγονται περιλαμβάνουν: χρησιμοποίηση μιας γεωχημικής ωρολογιακής συσκευής για την πρόληψη ηφαιστειακών εκρήξεων, διερεύνηση των αποτελεσμάτων της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας στο πλαίσιο της θεωρίας της βαρύτητας, έλεγχο της ενεργητικής και παθητικής ευθύνης καθώς και της επικινδυνότητας σε καταστάσεις στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα σε ευφυή συστήματα, και διερεύνηση του ρόλου γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στον εγκέφαλο των εμβρύων. Η συνολική χρηματοδότηση γι’ αυτή την πρόσκληση ανέρχεται σε 575 εκατ. ευρώ, με μέσο ύψος επιχορήγησης 1,84 εκατ. ευρώ, και μέγιστο χορηγούμενο ποσό 2,75 εκατ. ευρώ.

    Το ΕΣΕ απευθύνεται σε κορυφαίους ερευνητές κάθε εθνικότητας, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην Ευρώπη. Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, χορηγούνται υποτροφίες σε ερευνητές 33 διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε ιδρύματα σε 21 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εννιά από τα ιδρύματα αυτά φιλοξενούν 5 υποτρόφους ή περισσότερους. Όσον αφορά τα ιδρύματα υποδοχής, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο (62), η Γερμανία (43) και η Γαλλία (42). Υπάρχουν επίσης ερευνητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα στις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Νορβηγία. Από πλευράς ιθαγένειας οι Γερμανοί (48 επιχορηγήσεις) και οι Ιταλοί (46) βρίσκονται στην κορυφή, ακολουθούμενοι από τους Γάλλους, (33), τους Βρετανούς (31) και τους Ολλανδούς (27).

    cretalive